Aktualności

Marian Wódkiewicz to twórca mocno wyróżniający się w środowisku artystycznym Powiatu Dzierżoniowskiego. W młodości jako muzyk gitarzysta grał w różnych formacjach muzycznych: Free, Jazz, Bigbeat, Quo Vadis. Ostatecznie swoje talenty artystyczne skierował w stronę malarstwa. Marian Wódkiewicz pierwsze prace tworzył pod kierunkiem Jerzego Rosołowicza jednego z najważniejszych autorytetów w środowisku artystycznym powojennego Wrocławia, który równolegle podjął w r. 1962 pracę instruktora malarstwa w Domu Kultury w Dzierżoniowie.

Należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu i grupy malarzy dzierżoniowskich. Prowadzi własną pracownię malarską udostępnioną społeczności lokalnej.

Jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki we Wrocławiu, w Łodzi, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu oraz w prywatnych zbiorach w Polsce, Francji, Belgii, Holandii i USA. W roku 2008 został odznaczony przez Ministra Kultury medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

w 2008 roku uhonorowany został odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, zaś w 2012 roku otrzymał Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

Zaprasza do udziału w konkursie

MAMY CZAS

Zbliża się Dzień Matki.

Spędź z Mamą niepowtarzalny czas.

REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta w Mościsku.

Fundatorami nagród, którymi są bilety wstępu dla dwóch osób (dla laureata konkursu i jego mamy) na relaksujące warsztaty masażu dźwiękiem oraz dodatkowe vouchery na:

wspólne wyjście na pizzę, kawę i ciastko, wyprawę do Zamku Książ, Zamku Grodno i spacer po atrakcjach Ząbkowic Śląskich, wspólne zakupy w Empiku  i sklepie „Magda” oraz do salonu urody „Akademia Piękna”

są następujące osoby i firmy:

Jolanta i Krzysztof Mika;

Anko Auto Serwis Krzysztof Kożuch ;

DOMAR2;

MCZ spółka z o.o. ;

M.E.J.A. Buganiuk;

Aneta Ziemkiewicz;

Bogdan Rostowski firma „ROSBUD”;

Sandra Górczyńska i Jakub Mika;

Klaudia Łukasiewicz-Kordiak  Akademia Piękna;

Marzanna Brzoska – Sklep Firany „MAGDA”;

Zamek Grodno

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów i będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:

Kat 1 – szkoły podstawowe klasy, I – IV;

Kat 2 – szkoły podstawowe, klasy V – VIII;

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora   w terminie do 17 maja 2024 r. stworzonego przez siebie własnoręcznie komiksu z mamą w roli głównej.

a) praca powinna składać się z minimum 10 kadrów/ scenek historii wykonanych bez użycia komputerowych kreatorów komiksów i aplikacji;

b) jeżeli komiks będzie miał dymki tekstowe, zalecamy umieszczać napisy pismem drukowanym;

c) dopuszcza się prace przestrzenne.

Uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę własnego autorstwa, której zdjęcie lub skan należy przesłać na adres: biblioteka.moscisko@wp.pl lub złożyć  w oryginalnej formie w dowolnej filii bibliotecznej:

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. W. Reymonta, Mościsko, ul. Kolejowa 12b.

Filia nr 1 – Biblioteka Publiczna w Ostroszowicach, ul. Bielawska 63.

Filia nr 2 – Biblioteka Publiczna w Uciechowie, ul. Piastowska 1.

Filia nr 3 – Biblioteka Publiczno-Szkolna  w Tuszynie, Tuszyn 47.

Filia nr 4 – Biblioteka Publiczna w Piławie Dolnej, ul. Główna 50.

Filia nr 5 – Biblioteka Publiczna w Owieśnie, Owiesno 88.

Filia nr 6 – Biblioteka Publiczna w Roztoczniku, Roztocznik 41a.

Praca może być dostarczona zarówno drogą elektroniczną jak  i w formie papierowej.

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone dopiskiem: Konkurs – „MAMY CZAS” oraz zawierać imię, nazwisko, adres, kategorię,  nr telefonu kontaktowego lub e – mail uczestnika konkursu.

5. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a) oryginalność pomysłu,

b) walory literackie i plastyczne,

c) estetykę pracy.

6. Przyznane przez Jury nagrody będą biletami wstępu dla dwóch osób (dla dziecka i jego mamy) na relaksujące warsztaty masażu dźwiękiem poprowadzone prze Agnieszkę Wróbel oraz voucherami na wspólnie spędzony czas.

7. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej

http://bibliotekamoscisko.pl oraz fb.

8. Laureaci Konkursu zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni o sposobie i terminie odbioru nagrody.

9. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę jednocześnie oświadcza, że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.

10. Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. (Zał. 1)

11.Przesyłając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.

12.Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 74 830 31 42, lub zadając pytania drogą mailową – biblioteka.moscisko@wp.pl. 

Koordynator – Danuta Wiśniewska

Zał. 1

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację pracy na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, reprezentowana przez Dyrektora – Justynę Kaczorowską Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pisząc na ww. adres Biblioteki lub na adres e-mail: biblioteka.moscisko@wp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem i realizacją  konkursu na recenzję książki na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO).
  3. Biblioteka  nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani Dane osobowe, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku wygranej do czasu usunięcia wyników ze strony internetowej biblioteki (5 lat od zakończenia konkursu).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z realizacją konkursu.
  9. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kilkuletnia współpraca biblioteki w Ostroszowicach z czeskimi bibliotekarkami z Knihovny B. B. Buchlovana z Uh. Hradište układa się wspaniale. Otrzymujemy nie tylko świetną  inspirację, ale przede wszystkim niebanalne zadania do wykonania przy pomysłowej zabawie.

W ramach Nocy z Andersenem postanowiliśmy zaprosić uczniów z klas pierwszej i trzeciej do biblioteki na spotkanie z baśnią Andersena
 ,,Królowa Śniegu „. 
Dzieci z uwagą  wysłuchały długiej narracji, przekonując się jak wielką jest siła miłości, która potrafi przezwyciężyć wszystkie przeszkody i pokonać zło.

To było świetne spotkanie. Można śmiało powiedzieć nie tylko edukacyjne ale także terapeutyczne. Zabawy ruchowe przy muzyce prowadzone przez Panią Katarzynę Grudzień pozwoliły dzieciom stonować emocje przeżywane razem z bohaterami.

Bardzo dziękuję Paniom Iwonie Cebulskiej i Katarzynie Grudzień za wspaniałą pomoc w zorganizowaniu tego niezapomnianego spotkania!

M.K.

Pałac w Kiełczynie znalazł się w gronie laureatów konkursu „Miejsce Ciekawe”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi w 2023 r.

18 marca w Gminie Zduńska Wola (woj. łódzkie) podczas Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi nastąpiła prezentacja nowych „Miejsc Ciekawych”. Cieszymy się, że Pałac w Kiełczynie może się cieszyć tym wyróżnieniem a mieszkańcy w jego wnętrzu realizować kolejne ciekawe przedsięwzięcia.

Jeśli masz ogród i bibliotekę, masz wszystko, czego potrzebujesz. Autorem tych bez wątpienia mądrych słów był Marek Tulliusz Cyceron a przypomniał je poseł Marek Chmielewski na uroczystości otwarcia wyremontowanej filii biblioteki w Owieśnie 25 marca. Społeczność wspaniale funkcjonującej Wsi Okrągłego Zamku z niecierpliwością czekała na ten dzień. Modernizacja i przebudowa budynku pozwoli bibliotece na podjęcie nowych funkcji jako centrum kultury.   Projekt pod nazwą „Rycerska filia we Wsi Okrągłego Zamku – przebudowa” został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wdrażany Przez Instytut Książki Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” wspiera inwestycje w obiektach bibliotecznych w całej Polsce.                             

Zaproszeni goście uczestniczyli w przecięciu wstęgi otwierającym podwoje Rycerskiej filii biblioteki we wsi Okrągłego Zamku. Zanim to jednak nastąpiło wzięli udział w spotkaniu z Joanną Lamparską, która przeniosła słuchaczy do świata tajemnic, związanych z okolicznymi zamkami i ich mieszkańcami. Przypomniała także, że Owiesno to jedna z trzech miejscowości w Europie, gdzie można obejrzeć zamek wybudowany na planie koła a historia zaznacza tu obecność templariuszy, co zawsze rozpala wyobraźnię publiczności.    Goście wysłuchali również występu muzycznego Tadeusza Krupnika z akompaniamentem Damiana Kozłowskiego.                                                                

Swoją obecnością zaszczycili nas dyrektorzy bibliotek, w tym przedstawicielki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu. Swoje gratulacje i wyrazy uznania przekazali na ręce dyrektorki Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyny Kaczorowskiej przedstawiciele władzy samorządowej a przede wszystkim mieszkańcy Owiesna i okolic. Pełniąca obowiązki wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka podkreśliła kulturotwórczą rolę  biblioteki i jej dodatkowych zadań, które bibliotekarka i jednocześnie sołtyska wsi Joanna Pestkowska stara się wdrożyć.                                

Podziwiając nowe przestrzenie wyremontowanej biblioteki można się było również delektować przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie „Razem Dla Wsi” poczęstunkiem, który w błyskawicznym tempie znikał z zastawionych stołów oraz otrzymać specjalny znaczek turystyczny z wizerunkiem zamku.                                                                            Mamy nadzieję a zarazem pewność, że chwile spędzone w nowoczesnych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt przestrzeniach staną się dla lokalnej społeczności okazją do rozwijania swoich pasji. Nie tylko tych czytelniczych.

Zadanie „Rycerska filia we wsi Okrągłego Zamku –  przebudowa” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z budżetu państwa w kwocie 1 924 000 zł.

Jakie marzenia może mieć dżdżownica? Podopieczni z Fundacji Pokolorujmy Szarość odwiedzili Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku i posłuchali książek, które z wiosną i marzeniami kojarzą się nieodmienne. Maciej Szymanowicz w swojej książce „Marzenia” wymyślił dżdżownicę w tubce a dżdżownica z książki Noemi Vola „Pokręcone życie dżdżownicy” marzy aby móc zostać kamieniem, świeczką lub przynajmniej sznurówką. Marzenia, jak widać, potrafią być nieprzewidywalne.

 Na nasze  spotkanie 20 marca zaprosiliśmy także prawdziwą dżdżownicę. Nie była zbyt rozmowna, ale i tak rozbawiła i zaciekawiła małych czytelników. Próbowaliśmy ją przekonać do zamieszkania w korzeniach powstałego na zajęciach papierowego drzewa, ale zdecydowanie wolała wrócić pod swoją kępkę traw. Pożegnaliśmy dżdżownicę witając jednocześnie wiosnę i doceniając bycie sobą. Nawet jeśli szalejąca wokół burza przestraszy nas tak bardzo, że trudno się nam poznać patrząc w lustro.

DKK Mościsko D.W.

fot. I. Gendziel

Radość ze wspólnie spędzonego czasu, integracja i kreatywne tworzenie palm i dekoracji wielkanocnych to główne założenia, które inspirowały nas do organizacji i przeprowadzenia Rodzinnych Kreatywnych Warsztatów Wielkanocnych. Dzięki zaangażowaniu Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów i pomocy nauczycieli z grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej oraz licznej obecności czytelników i sympatyków stworzyliśmy kolejne już niezwykle barwne, kreatywne i inspirujące zajęcia.

Z okazji zbliżającego się 21 marca Światowego Dnia Poezji w Ostroszowicach odbyły się kolejne warsztaty poetyckie, tym razem w klasie szóstej. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć lepieje, czyli krótkie, żartobliwe wierszyki, na wzór twórczości Wisławy Szymborskiej. Do zabawy słowem przyłączyły się również nauczycielki.

Poniżej prezentujemy wybrane utwory:

„Lepiej jest odnosić sukces,
niż porażki wielki smutek.” 
(Emilia i Wiktoria)  

„Lepsza dwójka z niemieckiego,
niż ta czwórka z angielskiego.”
(Wiktoria Wojdyło.)  

„Lepiej w przyjaźni być,
niż bez kolegów żyć.”
(Oskar Porębski, Maksymilian Juraszek)  

„Lepiej w domu być,
niż pod mostem żyć.”
(Oskar Porębski)  

„Lepiej jeździć na rowerze,
niźli grać na komputerze.”
(Patryk Knopp)  

„Lepiej na lotnisku siedzieć,
niż na czole mieć niedźwiedzie.”
(Patryk Knopp)  

„Lepiej słuchać dziś muzyki,
niż zażywać narkotyki.”
(Adrian Działa)  

„Lepiej zjeść dziś kabanoska,
niż zapalić papieroska.”
(Adrian Działa)  

„Lepiej poetą być,
niż tylko w życiu gnić.”
(Adrian Działa)  

„Lepiej być dobrym rolnikiem,
niż w tym czasie politykiem.”
(Adam Gołbućko)

  „Lepiej szaloną być,
niż w nudzie żyć.”
(Julia K.)  

„Lepiej słuchać na muzyce, niż uwagę mieć w zeszycie.”
(Julia K.)  

„Lepiej wkuwać angielskie słówka,
niż mieć głowę jak pusta makówka.”
(p. Joanna Fedko)  

„Lepiej biegać, jeździć, skakać,
niż przed komputerem płakać.”
(p. Joanna Fedko)  

” Lepiej ugryźć w ogon żmiję,
niż nie pomóc swej rodzinie.”
(p. Joanna Fedko)  

„Lepiej wspinać się na drzewo,
niż zjeść jabłko, Droga Ewo!”
(p. Maria Kirkiewicz)  

„Lepiej chodzić wkoło świata,
niż uchodzić za wariata.”
(p. Maria Kirkiewicz)  

„Lepiej czytać sobie książki,
niż zajadać słodkie pączki.”
(p. Maria Kirkiewicz, p. Weronika Karwacka)  

„Lepiej się uśmiechać szczerze,
niźli mówić, że – nie wierzę…”
(p. Weronika Karwacka)  

Literackie  zabawy w bibliotece wyzwoliły uśpione talenty pisarskie uczestników. Warsztaty trochę z przymrużeniem oka pokazały nieograniczoną inwencję twórczą w pełnej krasie!   

Weronika Karwacka
Maria Kirkiewicz

Do góry