Zapraszamy na Świąteczne Impresje Biblioteczne!!!

impresje

Zapraszamy na zajęcia

M O Ś C I S K O

plakat impresje Mościsko

O S T R O S Z O W I C E

Ostroszowice impresje

P I Ł A W A  D O L N A

15 GRUDNIA  zapraszamy na zajęcia dla dzieci pt.”Świąteczne lampiony.”

O W I E S N O

W ramach zajęć odbędą się warsztaty ozdabiania świątecznego stołu. Zapraszamy także wszystkich chętnych do wspólnego przyozdobienia biblioteki.

R O Z T O C Z N I K

impresje Roztocznik

Wszelkie dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać osobiście w filiach lub pod numerami telefonów poszczególnych bibliotek.