Spotkanie z Bożeną Cieślą

W śnieżne, zimne i nie zachęcające do wyjścia z domu, piątkowe popołudnie czytelnia w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w IMG_3708Mościsku zapełniła się ludźmi. Mało sprzyjające warunki atmosferyczne nie były, jak się okazało, wystarczającą przeszkodą aby nie móc spotkać się z Bożeną Cieślą. Jej książka „Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Mościsku w latach 1968-2013” bardzo zainteresowała zarówno mieszkańców Mościska, jak i Nowizny, która również do parafii należy. Przy opracowaniu pozycji autorka korzystała z wielu źródeł, próbując usystematyzować i połączyć w całość współczesne dzieje parafii aż do 2013 roku, ukazując je na tle historii miejscowości do niej należących. Spore zainteresowanie czytelników wzbudził rozdział opisujący charakterystykę ludności oraz architekturę. Wciąż za mało jest pozycji, które mogłyby zaspokoić ciekawość mieszkańców; tym bardziej należy doceniać takie wydania, jak książka Bożeny Cieśli.

W spotkaniu wziął również udział proboszcz parafii w Mościsku, ks. dr Zdzisław Pienio, którego pomoc, poświęcony czas i udostępnione materiały pomogły w realizacji przedsięwzięcia. Na spotkaniu zaprezentował stare dokumenty, zdjęcia i księgi parafialne, które nie są na co dzień dostępne. Anegdoty i krótki wykład poświęcony historii kościoła w Mościsku przykuły uwagę słuchaczy. Autorka podkreśliła podczas spotkania wagę materiałów, z których mogła korzystać, zauważając jednocześnie braki w dokumentacji i materiałach źródłowych.

Książkę można przejrzeć w czytelni na miękkiej kanapie i przy pachnącej kawie. Zapraszamy!