Spotkanie z historią

12 czerwca w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Piławie Dolnej odbyło się Spotkanie z historią w 100-lecie Niepodległości Polski, które prowadziła historyk Renata Kajkowska. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej. Temat naszego spotkania brzmiał: „Rozbiory Polski – Polacy walczący o Niepodległość Polski”. Gdy naszego państwa nie było na mapie Europy, ponieważ Rosja, Prusy i Austria dokonały podziału i rozbioru ziem Polski, Polacy wciąż myśleli o wyzwoleniu swojej Ojczyzny. Tadeusz Kościuszko, po drugim rozbiorze Polski i rządach Targowicy, objął dowództwo aby walczyć z zaborcami. W 1794r. wybuchło Powstanie Kościuszkowskie. Insurekcja przyniosła Kościuszce tytuł Naczelnika i sławę bohatera narodowego. Podczas spotkania młodzież miała możliwość zapoznania się bliżej z postaciami związanymi ze zrywami narodowymi. Sylwetki Jana Kilińskiego, Emilii Plater, Piotra Wysockiego i Romualda Traugutta, barwnie przedstawione przez Renatę Kajkowską na pewno zostaną w pamięci uczestników zajęć.

Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość, a dzień 11 Listopada jest dla Polski najważniejszym świętem narodowym.

W. Kun