Równać szanse

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na którym zaprezentowane zostaną zasady konkursu, wymogi formalne i kryteria merytoryczne, materiały informacyjne o konkursie w dalsze wsparcie w przygotowaniu wniosku o dotacje.