ANIELSKI KONKURS W TUSZYNIE

„ (…)Aniołowie się radują,
Pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In exelsis Deo.”

W grudniu w Bibliotece w Tuszynie odbył się konkurs „Bożonarodzeniowy Anioł” . Wydarzenie zorganizowano przy współpracy sołectwa Tuszyn. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania pracy była forma przestrzenna. Pojawiło się aż piętnaście aniołów. Każdy był piękny. Jedne były kolorowe, inne białe, jeszcze inne srebrzyste.  Część aniołów była wysoka, część świeciła, gdyż zainstalowano na nich lampki choinkowe, inne prace były małe, skromne, ale przecudne. Okazało się, że należy wyróżnić wszystkie prace, aby docenić starania każdego uczestnika konkursu. Dzięki temu, że jury przewidziało aż czternaście kategorii każdy uczestnik mógł zająć pierwsze miejsce w konkursie.  Gratulujemy zwycięzcom. Anioły można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w bibliotece. Tuż przed świętami uczestnicy zabrali swoje prace do domu, aby i tam pięknie upiększały domy.

Dziękujemy Annie Piekarskiej, sołtys wsi Tuszyn,  za piękne podarki dla laureatów konkursu „Bożonarodzeniowy Anioł’ w Tuszynie.

M. A.T.

Wsparcie promocji obszaru LGD

Członkowie i Sympatycy LGD, do Was kierujemy apel o włączenie się do naszej zbiórki na działania promocyjne.

Zgodnie z hasłem „Od ziarnka do ziarnka ….” prosimy o drobne wpłaty.

Z zebranych tą drogą wpłat opracujemy i wydamy pakiet materiałów promujących nasz region (obszar LGD).

A pomoże nam w tym działaniu nieoceniony Miś Ślężysław we wszystkich swoich odsłonach.

więcej na stronie – http://www.slezanie.eu/