Historia inaczej

29 maja spotkaliśmy się po raz kolejny  w Bibliotece Publicznej w Piławie Dolnej na cyklicznym spotkaniu noszącym tytuł – „Historia inaczej”. Tematem naszych zajęć była Polska w okresie międzywojennym/1918-1939/. Spotkanie poprowadziła nauczycielka historii – Renata Kajkowska a aktywnymi rozmówcami byli uczniowie klasy VII z Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej. Rozmowy dotyczyły m.in. ostatecznych kształtów granic Polski po roku 1922. W latach 1919 -1925 ustanowiono 16 nowych województw. Przez cały okres międzywojenny ich liczba nie uległa zmianie. W latach 1921-1931 69% społeczeństwa stanowili Polacy,14% Ukraińcy, 8% Żydzi, 4%Niemcy, 4%Białorusini, 1% inni. W Polsce międzywojennej istniał obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat. Na naszym spotkaniu można było sobie przypomnieć wiele wiadomości z historii oraz sięgnąć po książki aby odszukać ciekawe wydarzenia z kart naszych dziejów.

Dziękuje pani Renacie Kajkowskiej za prelekcję a młodzieży za aktywność i wiedzę.

Zapraszam ponownie do naszej biblioteki.

Wanda Kun