Letnia wymiana książek

Letnia? Ależ nie! Gorąca!!!
Każdy wskazać mógłby przynajmniej jedną książkę, która była pochopnym zakupem lub nietrafionym prezentem. Z niektórych się wyrasta, lub ciężko się z nimi rozmawia. Książka, której nikt nie bierze w ręce traci swą magiczną moc. Nasza rada? Znajdź jej nowego właściciela! Wymień się z innymi!

Zasady są proste!
Przynosimy książki w dobrym stanie i wymieniamy je na inne interesujące nas tytuły. Zabieramy tyle książek, ile sami przyniesiemy!

Podaruj wiersz

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, której tegoroczna edycja trwać będzie od 29 maja do 1 października.

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla naszej akcji. Akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Zapraszamy do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza i ofiarowania tego przepisanego wiersza komuś, dla kogo to może być ważne.

Co należy zrobić? Wystarczą cztery kroki:

  1. sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece),
  2. wybranie jednego z nich,
  3. odręczne przepisanie wybranego wiersza,
  4. podarowanie go komuś.

Ta prosta sekwencja wdraża uczestników akcji w pogłębioną, angażującą lekturę, skłania ich do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania wiersza i – następnie – ofiarowania go komuś konkretnemu, a to z kolei dyskretnie akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie innym – potrzebującym, opuszczonym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – odczytanie).

 

Maciejowe śpiewanie

Już po raz kolejny Ostroszowice i Zespół Macieje niezwykle serdecznie przywitały gości na „Maciejowym śpiewaniu”. Dwanaście zespołów zaprezentowało na scenie swoje muzyczne umiejętności z prawdziwą pasją i zaangażowaniem. Biorące udział w „Maciejowym śpiewaniu” zespoły: Florianki, Macieje, NEW-FOLK, Katarzynki, Uciecho-Wianki, Jarzębina, Borowianki, Dzikowianki, Cicha Woda, Karkonosze, Grodzianie i Woliborzanki otrzymały z rąk Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyny Kaczorowskiej pamiątkowe podziękowania. Dużą niespodzianką dla przybyłych było wykonanie „Ostroszowickiej Pieśni” napisanej przez Zespół Macieje. Tegoroczne występy oglądali zaproszeni goście, a wśród nich: Pan Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów, Pan Ryszard Brzeski Sekretarz Gminy, Pani Urszula Zając dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach, ks. Paweł Kuriata – nowy proboszcz ostroszowickiej parafii, radni i sołtysi Gminy Dzierżoniów. Całość występów udokumentował niezawodny Jerzy Kulka z portalu DOLFIL.pl Dolnośląskie i Folkowo.

Impreza nie udałaby się gdyby nie pomoc i wsparcie sponsorów. Podziękowania kierujemy do: Państwa Bożeny i Romana Stojek – Hurtownia Tkanin z Bielawy,  Firmy TOR-STAL Tomasz Karasiński, Pana Krzysztofa Rogali – Rogal Meble z Ostroszowic, Firmy STOLMARK z Jodłownika, Pana Stanisława Miazgi. Specjalne podziękowania za udostępnienie nagłośnienia zakupionego ze środków unijnych kierujemy do Firmy DREAM Pani Bożeny Nowak.

Kapela Nowaki bawiła gości do późnego wieczora. Pyszny poczęstunek to zasługa pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostroszowic, które we współpracy z Sołtysem oraz Radą Sołecką podawały wyjątkowe smakołyki. Za pomoc w organizacji nagrodziliśmy również młodych adeptów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Ostroszowicach, którzy wraz z opiekunami wysprzątali teren przed imprezą i odmalowali wiatę. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną edycję „Maciejowego Śpiewania”.

POSŁUCHAJCIE