Galeria zaprasza do obejrzenia nowej wystawy!

 

Zapraszamy na wernisaż – – – – – 5 grudnia o godz. 11.00

„Nie szukam ograniczeń w możliwościach,
ale możliwości w ograniczeniach”.

Kim jesteśmy?

Na to pytanie łatwo odpowiedzieć: osobami  z niepełnosprawnością. Jest to fakt. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nasza niepełnosprawność nas nie definiuje. Celem wystawy jest zadanie pytania, jacy  jesteśmy  i próba odpowiedzi na nie.
Coraz częściej widzimy w mediach znane osoby, które mimo niepełnosprawności uczestniczą w życiu publicznym. Osoby, których życie jest pełne fascynujących przeżyć, wyzwań, sukcesów zawodowych. Udowadniają one, że niepełnosprawność nie wyklucza ich z normalnego życia.
Oglądając wystawę przekonacie się Drodzy Odbiorcy, że z pewnością jesteśmy osobami z pasją i talentami.
Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest utalentowany. Dla każdego talent oznacza coś innego i każdy może go inaczej rozumieć. Najczęściej talent podziwiamy przez pryzmat osiągnięć i dokonań artystycznych lub sportowych. Ale nie o takie talenty nam chodzi. Mamy na myśli talenty niepozorne, nie tak spektakularne, bo codzienne. Przecież każdy z nas, pokonując każdego dnia od nowa trudności związane ze swoimi ograniczeniami, manifestuje niezwykłe talenty w radzeniu sobie z niepełnosprawnością. Bo czyż nie jest talentem nad talentami zorganizowanie sobie życia, będąc człowiekiem całkowicie sparaliżowanym, niewidomym, niesłyszącym…, gdy postawieni w obliczu trudnego doświadczenia zdobywamy się jakże często na nadludzki wysiłek.
Niektóre z osób z niepełnosprawnością nie są w stanie doświadczyć nauki i pracy, ale za to odkrywają swoje talenty np. tworząc unikatowe rękodzieła na zajęciach przysposobienia do pracy i kształtujących kreatywność.
Każdy, kto odkryje swoje talenty, uwierzy w nie i podejmie próbę ich rozwijania, może czuć się zwycięzcą.
Tłem wystawy  jest świat kina  – nie bez przyczyny. Po pierwsze w kinie nie trudno o talenty, po drugie kino to nasza wspólna pasja, a po trzecie kino jest wielowymiarowe, pełne rozmaitych postaci, a my marzymy o świecie różnorodnym, w którym każdy może kreować swoją postać.

 

Świętowali – Niepodległą Twórczo

W listopadzie w bibliotece w Owieśnie trwał cykl warsztatów artystycznych i rękodzielniczych  skierowanych zarówno do starszych jak i młodszych czytelników a nawiązujących do kultywowania patriotyzmu.
Pierwsze z nich nosiły nazwę „Biało–czerwone róże, wianki, kokardy…  dla ojczyzny”. Były to warsztaty skierowany do wszystkich czytelników. Uczestnicy nauczyli się robić m.in. kwiaty, wianki, kotyliony, korale i bransoletki,  które oczywiście były w naszych barwach narodowych, symbolizując w ten sposób patriotyzm  i miłość do ojczyzny.
Kolejne warsztaty „Kto ty jesteś? Polak mały” były skierowane do młodszych  czytelników. Na patriotycznych zajęcia z tkactwa każdy z uczestników otrzymał krosno, na którym utkał tkaninę w barwach biało – czerwonych. Powstały z nich piękne serwetki. Dzięki tym warsztatom mogliśmy powrócić  do tradycji dawnych  zawodów i sprzętów. Warto było przenieść się w czasie o jakieś 100 lat i zobaczyć, jak kiedyś powstawały przedmioty codziennego użytku. Taka „wędrówka” wraz z dziećmi była dla nich okazją do poszerzenia wiedzy o świecie i nabycia cennych, praktycznych umiejętności. Warsztaty przyczyniły się do kształtowania postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych a także uświadomiła  dzieciom wagę pracy ludzkiej. Poprawiła się również motoryka palców i rozbudziła ich kreatywność. Podczas zajęć rozmawialiśmy o symbolach narodowych i ich znaczeniu dla nas – Polaków.

Przeprowadzenie tych wszystkich zadań przyczyniło się w znacznym stopniu do pielęgnowania polskości, a także wpłynęło na rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej wszystkich uczestników przedsięwzięcia.
Zostało ono zrealizowane wspólnie ze stowarzyszeniem „Razem dla wsi”, które otrzymało dofinansowanie z Gminy Dzierżoniów w ramach projektu pn. „Świętujemy – Niepodległą Twórczo”.

Biblioteka dziękuje również Paniom Kamili Kazek i Agnieszce Duran za pomoc w przeprowadzeniu części warsztatów.

J.P.