Już po raz czwarty dzierżoniowski rynek stał się miejscem, gdzie można było zachwycić się bogactwem bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie. W przeglądzie zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny wzięły udział grupy z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Później ulicami miasta przeszedł radosny, kolorowy i rozśpiewany korowód.
Festiwal był również okazją do świętowania sukcesu Zespołu Górali Czadeckich Pojana. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w uznaniu zasług przyznał grupie Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Odznakę z rąk Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła oraz Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Pawła Czyszczonia odebrała kierownik zespołu Bożena Żygadło.
Organizacja tak dużej, międzynarodowej imprezy, pokazującej jak ważne miejsce w procesie porozumienia i poznania zajmuje kultura, stymuluje proces tworzenia się świadomości bukowińskiej wspólnoty, także wśród młodych ludzi. Rośnie nowe pokolenie Bukowińczyków a dzięki festiwalowi kolejne osoby dowiadują się o bukowińskim folklorze.

Na realizację festiwalu „Bukowińskie Spotkania” Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.

Relacja Telewizji Sudeckiej

Doba.pl