Legendy Gminy Dzierżoniów

Od połowy 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta rozpoczęła intensywne prace nad stworzeniem kolejnego ciekawego wydawnictwa pn. „Legendy Gminy Dzierżoniów”.

Po naszej wyjątkowej gminie krąży kilkanaście opowieści przekazywanych  z pokolenia na pokolenie, są ciekawe miejsca, tajemnicze zakamarki i niewyjaśnione historie…. Wszystkie te opowieści – mniej lub bardziej mrożące krew w żyłach – postanowiliśmy zebrać, spisać i wydać – na razie w wersji elektronicznej. Napisania legend podjęła się znana dzierżoniowska pisarka – Janina Weretka-Piechowiak zaś redakcją zajęła się niezawodna Jadwiga Horanin.
O nietuzinkowe ilustracje zadba Kamila Karnst – artystka ze Świdnicy.

Wyjątkowe panie spotkały się w czwartek 04.06 z Wójtem Gminy Dzierżoniów Panem Markiem Chmielewskim oraz Zastępcą Wójta Panią Jolantą Zarzeką, aby omówić ostatnie poprawki przed wydaniem gminnych legend w wersji elektronicznej.

Łączny koszt zadania to 10 500 zł. Na jego realizację pozyskano 9 900 zł. Wkład własny wyniósł 600 zł.

A my tymczasem szukamy możliwości sfinansowania wydania legend w formie książki…

Zadanie pn. „Legendy Gminy Dzierżoniów” sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz Przedsięwzięcia 3.2.1 „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”.