Jesteś tutaj:

Dzień: 10 września 2020

Miło nam poinformować, że nasz wniosek  do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020 został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał 9 585 zł dofinansowania. Wkład własny przy realizacji wniosku wyniesie 17 800,71 zł. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 Zapraszamy do wszystkich bibliotek gminnych, które dzięki dofinansowaniu będą mogły zaoferować Państwu ciekawe tytuły, z których ucieszą się zarówno dzieci jak i dorośli czytelnicy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Z I. DOLNOŚLĄSKICH SPOTKAŃ Z TRADYCJĄ w Nowogrodźcu Piława Dolna przywiozła nie tylko dobre wspomnienia.

 5 września 2020 roku Jury w składzie:

Henryk Dumin, antropolog kultury – przewodniczący,

Ignacy Dumin, antropolog kultury – członek,

Joanna Drab-Pasierska, etnolog – członek,

po zapoznaniu się z 32 prezentacjami kapel, solistów-śpiewaków i zespołów śpiewaczych z terenu województwa dolnośląskiego, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, postanowiło w kategorii Zespołów Śpiewaczych  przyznać pierwszą nagrodę a w kategorii Kapel drugą

Kapeli Zespołu Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej;

w kategorii  Solistów-śpiewaków wyróżnienie otrzymała  Zuzanna Sopiarz z Piławy Dolnej.

W konkursie wzięli udział reprezentanci siedemnastu gmin regionu dolnośląskiego.

GRATULUJEMY!!!!

http://gckis.nowogrodziec.pl/i-dolnoslaskie-spotkania-z-tradycja/

Do góry