Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2021

Leśnik, żona zbója czy pisarz? Kim zostać w przyszłości? – zastanawiała się w dzieciństwie Justyna Bednarek. Pewnie domyślacie się, która opcja wygrała. Dzięki temu możemy mieć przyjemność z czytania już 55 pozycji jej autorstwa. Na spotkaniu 21 października w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta pisarka opowiadała o swojej drodze do wydania pierwszej książki, pomysłach, na które wpada się w najmniej oczekiwanym momencie i bohaterach, których losy zainteresowały już setki czytelników.      

      

Dzieci z klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Tuszynie z zaciekawieniem przysłuchiwały się opowieściom, zadając pytania i czynnie uczestnicząc w spotkaniu. Zapytane o co poprosiłyby Babcochę, czyli  czarownicę z jednej z książek Justyny Bednarek „z wielkim nosem, małym koczkiem i walizką pełną czarodziejskich mazideł”, nie miały problemów z odpowiedzią. Pomysły były wspaniałe: aby wszyscy po sobie sprzątali, byli dla siebie mili, uśmiechali się do siebie i czytali książki.                                                                                                      

Równie interesująca okazała się być druga część wizyty autorki. Na warsztatach literacko-plastycznych uczestnicy mogli wykonać własne pacynki ze skarpetek i sporej ilości dodatków zapewnionych przez bibliotekę. Każda wykonana praca nosiła w sobie rys indywidualności. Zabrane do domu będą przypominać o spotkaniu, tak jak autografy pisarki w przyniesionych z domowych biblioteczek książkach i wspólne zdjęcia z autorką. Może staną się także argumentem do napisania własnego opowiadania o skarpetce? Wychodząc z biblioteki większość pacynek miała już nadane imiona. Powodzenia!

D.W.

Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i zostało dofinansowane ze środków Instytutu Książki.

12 października uczniowie klasy ósmej zaprezentowali wystawę ,,LEM” wędrując uliczkami Ostroszowic. Mieszkańcy oraz kierowcy w mijających nas samochodach mieli znakomitą okazję uczestniczenia w tej wędrującej wystawie. Było to niesamowicie nośne przedsięwzięcie! W lokalnych mediach napisano o nas : Takiej wystawy w Ostroszowicach jeszcze nie było! Ten swoisty flash mob ludzie zapamiętają na długo!  

Link do tej wystawy do naszej biblioteki przekazało Narodowe Centrum Kultury z Warszawy.   Wystawę można podziwiać w bibliotece w Ostroszowicach! Zapraszamy!

Wystawę przygotowali:   Maria Kirkiewicz, Sławek Oleksak, Elżbieta Janicka, Aleksandra Bajk Czerwonka  

Małgorzata Witko

Jak ocalić wspomnienia, które często nie są jedynie słodką pamięcią dojrzałych gruszek w sąsiednim sadzie? Jak ująć w słowa cienie i chłód pojawiający się na myśl o dzieciństwie? Tego trudnego zadania podjęła się Małgorzata Witko w swojej debiutanckiej książce „Wyrka. Utracony wołyński raj.” Prawdziwą historię polskiej kresowej wsi splotła ze wspomnień swojej rodziny oraz osób, które postanowiły podzielić się własnymi przeżyciami. To ostania chwila na ich dokumentowanie. Wielu z rozmówców nie doczekało się wydania książki, pomimo tego, że od rozpoczęcia pracy nad nią minęły  zaledwie 3 lata.      

Małgorzata Witko w precyzyjny sposób skonstruowała swoją powieść, kładąc nacisk na relacje międzyludzkie i obrazy z codziennego życia w Wyrce i sąsiadujących z nią wioskach. Praca w polu, święta i potrawy, zabawy, drobne radości i kłopoty to główny trzon książki. Znając historię czytelnicy z drżeniem odwracają kolejne kartki oczekując drastycznych opisów, które nierozerwalnie splotły się z historią Kresów Wschodnich. Tymczasem autorka potrafiła znaleźć łagodną równowagę a dramatyczną walkę o życie i tożsamość  przedstawić w nieco odmienny sposób.       

Na spotkaniu w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku 15 października historia o sile ludzkiej pamięci była głównym tematem rozmów z autorką. Tymczasem na sali pojawiła się  Bronisława Szota, która pamięć Wyrki nosi nadal ze sobą, tak jak obraz studni z żurawiem na rodzinnym podwórku i smak pierogów z fasolą. Jej obecność  ośmieliła zgromadzone osoby do żywego uczestnictwa w spotkaniu. Krótka prezentacja przygotowana przez Małgorzatę Witko pozwoliła zgromadzonym osobom zapoznać się z topografią i dodatkowymi materiałami związanymi z książką. Zaostrzyła również apetyty na wygranie darmowych powieści z autografem pisarki w szybkim literackim konkursie.          Czas tego wieczoru płynął zdecydowanie innym tempem, pozostawiając niedosyt i pustą ladę, gdzie Wydawnictwo Znak, współorganizator spotkania, umożliwił zakup książek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy realizacji spotkania wspierając zarówno dobrym słowem, jak i pysznym domowym ciastem i napojami.

D.W.                                                                        

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POKAŻ SIĘ Z KSIĄŻKĄ”

1. Postanowienia ogólne

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta ogłasza konkurs fotograficzny „Pokaż się z książką”.

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 18.10.2021 r. do 30.11.2021 r. 

Termin dostarczenia prac: do 30.11.2021 r. 

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

– dzieci,

– młodzież,

– dorośli.

Zadanie polega na sfotografowaniu się z książką w dowolnej bibliotece gminy Dzierżoniów.

Zajrzyj do nas:

Mościsko, ul. Kolejowa 12b

Ostroszowice, ul. Bielawska 58  

Uciechów, ul. Piastowska 1

Tuszyn, Tuszyn 47

Piława Dolna, ul. Główna 50  

Owiesno, Owiesno 88

Roztocznik, Roztocznik 41 a

Uczestnik poprzez zgłoszenie pracy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszona przez niego fotografia jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci, młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. Jeśli zdjęcie będzie przesyłane przez fb dane uczestnika należy przesłać w prywatnej wiadomości.

Zgłaszane prace można umieścić pod wiadomością na Facebooku z hasztagiem #pokazsiezksiazka lub wysyłać na maila: biblioteka.moscisko@wp.pl.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w mediach społecznościowych.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 06.12.2021 r. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację zdjęcia na fb i stronie www biblioteki wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

Załącznik do regulaminu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, reprezentowana przez Dyrektora – Justynę Kaczorowską

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat w celach dokumentowania działalność instytucji. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub wygaśnięcia celu przetwarzania.

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzania. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

6.      Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta na które są organizowane zapisy imienne.

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków  finansowych  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

 „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

Biblioteka w Uciechowie

Biblioteka w Uciechowie zaprasza na warsztaty!

Jestem ołówkiem do wynajęcia… / Szymon Teluk/

Świetnie jest wtedy gdy wszyscy są zadowoleni! Tak było podczas spotkania autorskiego z Szymonem Telukiem, które odbyło się 7 października w ostroszowickiej bibliotece! Zaproszony gość to wspaniały gawędziarz opowiadający o swojej niezwykłej pasji jaką jest rysowanie karykatur! Dowiedzieliśmy się od Pana Szymona o życiu na walizkach i niedogodnościach podczas rozlicznych podróży, jego współpracy z ciekawymi ludźmi a także poznaliśmy tajniki rysowania karykatur od serca! Bo Szymon Teluk rysuje ludzi wydobywając przy tym ich charakterystyczne, pozytywne cechy! Według artysty karykatura nie może być ośmieszająca! Spotkanie z empatycznym człowiekiem, wielkim artystą pokazało, że życie nie musi być nudne. To prawdziwy zaszczyt, że mogliśmy gościć Szymona Teluka w naszej bibliotece i wspólnie bardzo miło spędzić czas! Każdy uczestnik spotkania otrzymał od prowadzącego bezcenna pamiątkę w postaci własnej karykatury!

Motywem przewodnim na następnym spotkaniu będzie książka Szymona Wróbla ,,Humorem i (u)śmiechem”. Do zobaczenia!

Szymon Teluk

Spotkanie autorskie odbyło się dzięki finansowaniu przez Dyskusyjne Kluby Książki!

mk

https://www.wydawnictwoznak.pl/wirtualnaksiazka,id,7114

Prawdziwa historia o sile ludzkiej pamięci, której nie strawi nawet największy ogień.

(…)

Było takie miejsce na ziemi, w którym rytm życia ustalały pory roku. Dzieci bawiły się i uczyły, a sąsiedzi dzielili trudy życia codziennego. Nikt nie przeczuwał zbliżającej się burzy.
Wyrka to wieś na Kresach Wschodnich, w której splatają się losy kilku rodzin. Ich spokojne życie kończy nadejście II wojny światowej. Bandy UPA rozpoczynają polowanie na Polaków. Wypędzeni ze swoich domów mieszkańcy przystępują do dramatycznej walki o życie oraz o własną tożsamość.

Wyrka przetrwała dzięki ludziom, którzy do dziś opowiadają jej historię. Nigdy nie zapomnieli oni o swojej małej ojczyźnie ani o dniu, w którym ją pożegnali. Czy na zawsze? Tego nie wiedział nikt.

wydawnictwoznak.pl

Na spotkaniu będzie można nabyć własny egzemplarz książki.

Tegoroczna Noc Bibliotek upłynęła w Mościsku zbyt szybko. Nikogo nie trzeba było przekonywać, że rzeczywiście Czytanie wzmacnia. Hasło spotkania rozwinęliśmy jak nasze skrzydła w przeciągu kilku godzin. Często tych piór nie pokazujemy innym, wstydząc się zdobytych umiejętności, nie wierząc we własne siły, nie doceniając a wręcz umniejszając swoje talenty. Tymczasem poczucie własnej wartości należy kształtować od najmłodszych lat. Nasza Noc Bibliotek pokazała dzieciom, że każde pióro na ich ogromnych skrzydłach to zdolności  i predyspozycje, które już posiadają, często nawet o tym nie wiedząc. Dzięki książkom mogą je wzmocnić i odkryć kolejne talenty, dokładając następne pióra do swoich skrzydeł.     

       Na nasze zaproszenie odpowiedziała w tym roku Grażyna Wojtala z Fundacji Pokolorujmy Szarość, psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy i jednocześnie specjalista wczesnej interwencji. Wspaniałe zajęcia, które poprowadziła na rozpoczęcie naszego spotkania pozwoliły spojrzeć na siebie i innych życzliwszym okiem. Rozmowa na podstawie przygotowanej bajki terapeutycznej pomogła dostrzec nieoczywiste i często niewidoczne aspekty codzienności a zabawy doskonale przygotowały grupę do kolejnych zadań.      Nie obyło się także bez seansu filmowego. Tym razem towarzyszył nam norweski kryminał o parze młodych detektywów „Operacja Człowiek w czerni” reż. Grethe Bøe-Waal.                                         

Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas i nowe doświadczenia będziecie mogli dołożyć do waszych osobistych skrzydeł.

Lećcie wysoko i nie zapomnijcie wrócić do nas za rok!

Noc Bibliotek

D.W.

Joanna Mueller

Co to za tuba, co to za wzmacniacz?

Co sprawia, że nam w życiu raźniej?

Co nie jest lekiem, lecz czuć się lepiej

pomaga? Co siłą liter

nam w wyobraźnię

jak w balon dmucha,

umacnia ducha,

pozwala lecieć?

Co – gdy przed światem pragniesz się schować,

bo ci dogryzły zjadliwe słowa,

może być zbroją, azylem, tarczą?

Gdy z tobą walczą,

co ci pozwoli oddać im cios

sercem, nie mieczem?

Co da tę moc?

Co niby nie ma wielkiej wagi,

ale dodaje ci odwagi,

nie dźwiga hantli ani sztangi,

a przecież ciężar wielkiej rangi

– ciebie na duchu –

umie podnosić?

Co to za dziwna dla głosu tuba,

która – nieważne: cienka czy gruba –

działa jak wzmacniacz?

Czasem zaś gra na drżącej strunie

i choćbyś myślał, że nic nie umiesz,

i choćbyś była lichutką kartką,

ona jak makler

pomnaża wartość

twą w nieskończoność.

Co w nudzie sprawi, że się rozerwiesz?

Gdy słabo jest – co da ci werwę?

Co ci rozproszy każdy strach nocny?

I co cię wesprze słowem pomocnym,

kiedy cię wciągnie codzienność grząska?

Już znasz odpowiedź? To ona –

                                                    KSIĄŻKA!

Do góry