Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-05-24

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta uzyskała dofinansowanie  na przebudowę filii biblioteki w Owieśnie. Projekt pod nazwą „Rycerska filia we wsi Okrągłego Zamku – przebudowa” znalazł się na 17. miejscu (wśród 47. pozytywnie rozpatrzonych) w rankingu placówek dofinansowanych w 2. naborze Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

Celem zadania jest przebudowa i rozbudowa, oraz wyposażenie nowoczesnej i funkcjonalnej filii biblioteki. Nowy budynek, objęty zadaniem, będzie spełniał wszystkie standardy nowoczesnej Instytucji Kultury, co zdecydowanie podniesie standard obsługi. Obiekt będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Plan zadania na 2 lata to dobre rozwiązanie, zarówno ze strony organizacyjnej jak i finansowej – jesteśmy małą instytucją, a podejmujemy duże zadanie. Etap I: wstępny, rozpoczęcie realizacji, przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu, promocja zadania i rozpoczęcie przebudowy/rozbudowy. Etap II: wykonanie przebudowy/rozbudowy, zakup i montaż wyposażenia w nowo zmodernizowanym budynku (regały, meble, wyposażenie kuchni, krzesła i fotele, stoliki, komputery, projektor, ekran, sprzęt nagłaśniający, scena mobilna) promocja zadania. W ramach promocji zostanie wykonana tablica na stałe umieszczona na budynku, zrealizujemy kilkuminutowy film o filii.

Koszty ogółem zadania wynoszą zł: 2 600 000 zł

Kwota dofinansowania ogółem wynosi zł: 1 924 000 zł

Kwota wkładu własnego ogółem wynosi zł: 676 000 zł

Łącznie okres realizacji zadania wynosi miesięcy: 19 (do 31.12.2023r.)

Po zakończeniu zadania filia utrzyma wszystkie standardy zadeklarowane we wniosku przez okres co najmniej 10 lat kalendarzowych po zakończeniu zadania (tzw. okres trwałości projektu).

Do góry