Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-11-09

Już wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową filii biblioteki w Owieśnie. 7 listopada w głównej siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku podpisana została umowa z Panem Leszkiem Przybyszewskim, reprezentującym przedsiębiorstwo budowlane, które podjęło się realizacji inwestycji. Dyrektor biblioteki Pani Justyna Kaczorowska, tak jak mieszkańcy Owiesna, z nadzieją spogląda na nadchodzące miesiące. Nowy budynek, objęty zadaniem, będzie spełniał wszystkie standardy nowoczesnej Instytucji Kultury, co zdecydowanie podniesie standard obsługi. Będzie także dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami a miejsce w nim znajdą zarówno dzieci, jak i seniorzy.

Projekt pod nazwą „Rycerska filia we wsi Okrągłego Zamku – przebudowa” uzyskał dofinansowanie w 2. naborze Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” w wysokości 1 924 000 zł. Koszt zadania ogółem wynosi: 2 600 000 zł a kwota wkładu własnego to 676 000 zł.

Justyna Kaczorowska i Leszek Przybyszewski

Do góry