Od połowy 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta rozpoczęła intensywne prace nad stworzeniem kolejnego ciekawego wydawnictwa pn. „Legendy Gminy Dzierżoniów”.

Po naszej wyjątkowej gminie krąży kilkanaście opowieści przekazywanych  z pokolenia na pokolenie, są ciekawe miejsca, tajemnicze zakamarki i niewyjaśnione historie…. Wszystkie te opowieści – mniej lub bardziej mrożące krew w żyłach – postanowiliśmy zebrać, spisać i wydać – na razie w wersji elektronicznej. Napisania legend podjęła się znana dzierżoniowska pisarka – Janina Weretka-Piechowiak zaś redakcją zajęła się niezawodna Jadwiga Horanin.
O nietuzinkowe ilustracje zadba Kamila Karnst – artystka ze Świdnicy.

Wyjątkowe panie spotkały się w czwartek 04.06 z Wójtem Gminy Dzierżoniów Panem Markiem Chmielewskim oraz Zastępcą Wójta Panią Jolantą Zarzeką, aby omówić ostatnie poprawki przed wydaniem gminnych legend w wersji elektronicznej.

Łączny koszt zadania to 10 500 zł. Na jego realizację pozyskano 9 900 zł. Wkład własny wyniósł 600 zł.

A my tymczasem szukamy możliwości sfinansowania wydania legend w formie książki…

Zadanie pn. „Legendy Gminy Dzierżoniów” sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz Przedsięwzięcia 3.2.1 „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”.