Rozśpiewana Piława Dolna

Z I. DOLNOŚLĄSKICH SPOTKAŃ Z TRADYCJĄ w Nowogrodźcu Piława Dolna przywiozła nie tylko dobre wspomnienia.

 5 września 2020 roku Jury w składzie:

Henryk Dumin, antropolog kultury – przewodniczący,

Ignacy Dumin, antropolog kultury – członek,

Joanna Drab-Pasierska, etnolog – członek,

po zapoznaniu się z 32 prezentacjami kapel, solistów-śpiewaków i zespołów śpiewaczych z terenu województwa dolnośląskiego, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, postanowiło w kategorii Zespołów Śpiewaczych  przyznać pierwszą nagrodę a w kategorii Kapel drugą

Kapeli Zespołu Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej;

w kategorii  Solistów-śpiewaków wyróżnienie otrzymała  Zuzanna Sopiarz z Piławy Dolnej.

W konkursie wzięli udział reprezentanci siedemnastu gmin regionu dolnośląskiego.

GRATULUJEMY!!!!

http://gckis.nowogrodziec.pl/i-dolnoslaskie-spotkania-z-tradycja/