Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Święto to zostało ustanowione w 1984 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy (PEN Club). Nazwa organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, powieściopisarze. Celem Stowarzyszenia jest promowanie literatury, oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie.                                                              

Postanowiliśmy włączyć się do wspólnego świętowania, zapraszając do zabawy młodzież z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Bajeczne Wzgórza”. Ciekawostki o twórcach znanych dzieł zabrzmiały w odremontowanych pomieszczeniach pałacu w Piławie Dolnej, skłaniając do śmiechu, refleksji i czasem zadumy nad losami pisarzy. Świetną zabawą okazało się odszyfrowanie ich autografów. Nie było to  łatwym zadaniem, lecz emocje ostudził fragment prozy Stanisława Lema, którego stulecie urodzin możemy świętować w 2021 roku.

fot. I. Gendziel

D.W.