Recepta na zakceptowanie innych

W nawiązaniu do bajki ,,Potwór” uczyliśmy się: przezwyciężać uprzedzenia, akceptować uczucia przeżywane przez innych oraz szanować cudze poglądy.Wspólnie stworzyliśmy receptę na akceptację innych, która w skrócie brzmi: ,,nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”. W zabawach ruchowych dzieci w pełni wyraziły swoje emocje! To było bardzo udane spotkanie z drugą klasą!

Elżbieta Janicka nauczyciel / Maria Kirkiewicz bibliotekarz