Terapeutyczna moc baśni

Polskie baśnie ludowe wzbogacają życie dziecka i wnoszą w nie atmosferę cudowności! Trzecia część dnia pobytu dziecka w przedszkolu z zasady powinna być przyjemna, refleksyjna i relaksująca.

Czytanie dzieciom baśni polskich autorów pomaga w rozwijaniu zasobów języka dziecka i poznawaniu przez nie reguł nimi rządzących. Mówi się, że baśnie są efektem przemyśleń wielu pokoleń.W piątek 28 stycznia dzieci z przedszkola w Ostroszowicach poznały treść baśni Janiny Porazińskiej ,,Dwie Dorotki”. Znakomicie oceniły co w tym opowiadaniu jest dobre a co złe. Dalsza rozmowa o bohaterach i o tym co czuły dzieci podczas słuchania pokazały terapeutyczną moc baśni, w której zło zostało przykładnie ukarane… To było wspaniałe spotkanie….

Moderator DKK Maria Kirkiewicz