Literackie spotkania w Pałacu w Kiełczynie

Piątkowe popołudnie 13 października w Pałacu w Kiełczynie wypełniło się wierszami Adama Lizakowskiego. Utwory z jego najnowszego tomu zatytułowanego „Pieszycka księga umarłych” zaprezentował osobiście sam autor. Poeta opowiadał o swoje twórczej drodze i ścieżkach, które poprowadziły go z powrotem na Dolny Śląsk, do Pieszyc. Spoglądając na groby i wyryte na nich nazwiska przywraca w swojej książce do życia pamięć o mieszkańcach małego miasteczka położonego w Górach Sowich.

O oprawę muzyczną spotkania zadbał Zespół Con-Moto z Piławy Dolnej.

W listopadzie zaproszenie na spotkanie w odremontowanych pomieszczeniach pałacu przyjął także dr Rafał Brzeziński. Swój wykład 24 listopada poświęci codziennemu życiu dawnych mieszkańców Kiełczyna. Badacz uhonorowany został medalem Gloria Artis, za swoją działalność naukową i historyczną. Od lat pisze książki o historii Bielawy i powiatu dzierżoniowskiego, oraz publikuje posty w mediach społecznościowych.