Koncert Finałowy Chórów Most the Music

Warszawa, 25 czerwca 2024 r.

Od zaangażowania lokalnej społeczności do występu na scenie Filharmonii Narodowej

200 dzieci i młodzieży zaśpiewa razem na scenie Filharmonii Narodowej – już 29 czerwca. Chórom Most the Music z różnych zakątków Polski będzie towarzyszyć Orkiestra Adama Sztaby. Na scenie pojawią się także soliści: Natalia Kukulska i Hubert Zapiór. Wcześniej uczestnicy Programu spędzają czas na wspólnym letnim obozie muzycznym nad Jeziorem Zegrzyńskim pod Warszawą. Wydarzenia te zapoczątkowało zaangażowanie lokalnych społeczności.

– Udział dzieci i młodzieży w Programie Most the Music przynosi im korzyści edukacyjne i społeczne – mówi Tomasz Bujak, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most i wyjaśnia: – Muzyka ma pozytywny wpływ na wiele aspektów życia zarówno nas dorosłych, jak i młodzieży. Uczęszczanie na warsztaty śpiewu kształtuje tych młodych ludzi. Oprócz rozwoju umiejętności muzycznych, dzieci i młodzież uczą się konsekwencji w działaniu, samodzielności, a także pracy w grupie. Udział w chórze przyczynia się również do budowania więzi i wspólnoty, co wpływa m.in. na poczucie bezpieczeństwa.

– Dzieci i młodzież cechuje to, że są spontaniczne i autentyczne. Patrząc na nie, z perspektywy czasu, widzę jak pozytywny wpływ ma na nie udział w Programie Most the Music – mówi Anna Wojtaszek, Koordynatorka Programu i wyjaśnia: – Ta młodzież rozkwita, otwiera się, zyskuje pewność siebie, wzajemnie wspiera się w grupie. To niezwykle ważne umiejętności społeczne przyszłych dorosłych. A przy tym wszystkim czynią piękno i dobro również w wymiarze artystycznym.

– Już na pierwszej próbie postanowiłem rozdać naszym chórzystom kartki z nutami, mimo że tylko pojedyncze osoby potrafiły je wówczas przeczytać. Po kilku miesiącach dzieci, co ważne – nie uczące się w szkołach muzycznych, zwracały uwagę na rozmaite detale wykonawcze i świadomie realizowały zapis nutowy – opowiada Adam Sztaba, który pełni rolę Dyrektora Artystycznego Programu. I podkreśla: – Repertuar budowałem pod kątem ponadczasowych utworów, które zawsze warto przypominać, a których dzisiejsze dzieci z reguły nie znają. W obu edycjach przywoływaliśmy więc twórczość Marka Grechuty, Ernesta Brylla, Grzegorza Ciechowskiego, Andrzeja Korzyńskiego, Jarosława Kukulskiego, a nawet Fryderyka Chopina, ale i współczesnych twórców i wykonawców, takich jak: Kayah, Natalia Kukulska czy Ralph Kamiński.

Niezwykłe historie tworzą wyjątkowi ludzie, czyli rzecz o zaangażowaniu

Historia, która prowadzi dzieci i młodzież na scenę Filharmonii Narodowej, rozpoczęła się dzięki mieszkańcom i włodarzom gmin: Dzierżoniów, Sicienko, Uniejów, Cieszanów, Strzelce Opolskie, Biecz, Powiatu Grajewskiego oraz Miasta Ruda Śląska. Wzięli oni udział w Konkursie Nasz Zabytek Fundacji Most the Most. Po każdej edycji konkursu Fundacja proponuje właścicielom wybranych zwycięskich obiektów dołączenie do programu Most the Music. Taką szansę otrzymują właściciele zabytków z tych gmin lub powiatów, w których mieszkańcy wykazali się ponadprzeciętną oddolną inicjatywą i w sposób szczególnie liczny wzięli udział w konkursie. Możliwość udziału dzieci i młodzieży z tych regionów w programie Most the Music jest dodatkowym uhonorowaniem nadzwyczajnej postawy lokalnych społeczności.

Most the Music – na czym polega?

Most the Music jest bezpłatnym programem edukacyjnym, który ma na celu rozwijanie umiejętności muzycznych i społecznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest także podkreślenie wartości zaangażowania lokalnych społeczności oraz zacieśnianie więzi w tzw. małych ojczyznach. Pomysłodawcą programu jest Fundacja Most the Most, która finansuje tę inicjatywę i nadzoruje jej realizację.

Most the Music stawia na muzykę, jako prostą i piękną metodę przywracania równowagi w rozwoju dzieci i młodzieży. Warsztaty muzyczne, jako wiodący element programu, mają realny wpływ na kształtowanie ich postaw społecznych i moralnych. Dzieci i młodzież pracują z profesjonalnymi trenerami śpiewu i mają dostęp do niezbędnych instrumentów.

Aranżacje muzyczne przygotowuje dla nich uznany dyrygent i kompozytor Adam Sztaba. Pełni on funkcję Dyrektora Artystycznego Most the Music. Dyrektor Artystyczny, z pomocą Asystenta, aranżera i dyrygenta Patryka Sikory, dogląda postępów chórów oraz przekazuje im cenne wskazówki.

Program zakłada również organizację trzech koncertów rodzinnych. Jest to okazja do zaprezentowania talentów młodych artystów, ale również do zaangażowania i integracji całej lokalnej społeczności.

Oprócz nauki śpiewu, uczestnicy programu mają możliwość wyjazdu do filharmonii, teatru muzycznego lub opery, co wzbogaca ich doświadczenia muzyczne.

Finał Programu

Zwieńczeniem edycji programu jest obóz muzyczny dla wszystkich chórzystów Most the Music z całej Polski (23-29 czerwca). Dzieci i młodzież spędzają aktywnie czas nad Jeziorem Zegrzyńskim pod Warszawą. Oprócz codziennych warsztatów śpiewu pod okiem swoich trenerów oraz Maestro Adama Sztaby, czeka na nich sporo atrakcji niespodzianek.

29 czerwca dzieci i młodzież wystąpią razem na scenie podczas wielkiego koncertu finałowego Filharmonii Narodowej. 200-osobowy chór wykona – z towarzyszeniem Orkiestry Adama Sztaby – aranżacje, nad którymi pracował przez ostatnie miesiące. Koncert uświetnią soliści: Natalia Kukulska i Hubert Zapiór. Wydarzenie poprowadzi Anna Dereszowska.

Patroni medialni

Kontakt dla mediów:

Martyna Krawczonek-Kosior

martyna.krawczonek@mostthemost.pl

+48 532 359 018