MACIEJE

Powiększ obraz

              Chór Ludowy „MACIEJE” z Ostroszowic

posłuchaj

Pierwsze zapiski dotyczące powstania Chóru Ludowego „Macieje” pochodzą z 1962 r. a ich potwierdzeniem był dokument wydany przez ówczesne Dolnośląskie Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe we Wrocławiu.                           Zespół powstał na bazie chóru, który towarzyszył Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu w Ostroszowicach. Założycielem chóru był nieodżałowany po dziś dzień wielki animator kultury Ziem Odzyskanych Paweł Bas – twórca nie tylko chórów, czy zespołów, ale również Amatorskiego Teatru. Pod jego kierownictwem artystycznym chór działał do drugiej połowy lat osiemdziesiątych. „Macieje” zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia zwłaszcza w cyklu regionalnych, jak i ogólnopolskich przeglądów WAZA. Przełom lat 80. i 90. to okres transformacji ustrojowej kraju a przy tym również okres marazmu śpiewaczego. Od 1991 r. kierownikiem artystycznym i jego instruktorem został były członek Kapeli Ludowej „Macieje” – wychowanek Pawła Basa – Wojciech Klaus. Od lipca 2007 do lipca 2014 roku kierownikiem chóru była Pani Irena Hanus. W roku 2011 powrócił do chóru jako instruktor muzyczny Wojciech Klaus, który objął również funkcję kierowniczą.                    

                                    „Macieje” – jak sami twierdzą – śpiewają tam, gdzie ich zapraszają. Rocznie dają średnio około 30 występów. Ze swoimi występami pojawiają się nie tylko w kraju – przekroczyli także granicę czeską.

Z nagród, które zdobywali najbardziej cieszy samych członków chóru I miejsce w Plebiscycie Polskiego Radia Wrocław w 2003 r., gdzie jury stanowili słuchacze,  a także wyróżnienie podczas przeglądu w Międzyzdrojach w 2012 r.    Repertuar stanowią głównie piosenki ludowe przywiezione przez członków zespołu z różnych regionów naszego kraju. W ich repertuarze znaleźć można piosenki biesiadne, żołnierskie, patriotyczne jak i religijne. Patronat nad zespołem sprawuje Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta.  

        Mottem zespołu są słowa powtarzane przez założyciela zespołu Pana Basa:

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają.

Johann Wolfgang von Goethe

W 2017 roku zespół święcił 55-lecie swojej działalności.  Gratulacje i podziękowania wszystkim członkom związanym z muzyczną karierą zespołu złożyła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka. Nie obyło się bez pięknych życzeń, kwiatów, gratulacji i gromkiego sto lat.

2017 r. Maciejowe Śpiewanie

Kontakt

tel. 502 104 734