Kamila Karst – Legendy Gminy Dzierżoniów

Kamila Karst studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie w 1995 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem z grafiki artystycznej oraz z projektowania graficznego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Swoje obrazy prezentowała na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych m.in. w Polsce, we Włoszech, w Anglii, Czechach, Niemczech oraz w Japonii.                                                                               „Obszar moich poszukiwań, inspiracji obejmuje obserwację przyrody zarówno w jej aspekcie abstrakcyjnym, jak i namacalnym, codziennym. Na podstawie tego, co mnie otacza, buduję obraz świata widziany przez pryzmat własnych doświadczeń. Rzeczywistość widzialna jest dla mnie pretekstem do przejścia w świat fantazji, legend i mitów, gdzie proste, ponadczasowe wartości splatają się z odwiecznymi pragnieniami i lękami. Ten Świat pełen barwnych, fantastycznych postaci, stanowi bogate źródło moich inspiracji, pozwalając jednocześnie na nieograniczoną swobodę wypowiedzi. Tworząc obraz często wykorzystuję zasadę kontrastu, stosując zestawienia miękkich form biologicznych, obok drapieżnych elementów konstrukcyjnych. Struktury architektoniczne pojawiające się w moich pracach, przybierają formy organiczne, przez co staram się pobudzić je do własnego życia. Zazwyczaj pracuję spontanicznie; rzadko wykonuje szkice ideowe. Pomysł narasta stopniowo lub jest gwałtownym zapisem emocjonalnym” – Kamila Karst.