Punkt biblioteczny w Kiełczynie

Kiełczyn

Punkt prowadzi Monika Adamska-Tchoryk.

Adres: Pałac w Kiełczynie, Kiełczyn 13.