Wystawa zza krat

plakat duży

GALERIA zaprasza na niezwykłą wystawę. Do 14 kwietnia możemy przyjrzeć się twórczości artystycznej osadzonych z Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie. Prace powstały podczas zajęć i warsztatów kulturalno-oświatowych z wykorzystaniem arteterapii.

Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW we Wrocławiu. Jednostka jest przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. W wyodrębnionym oddziale typu zamkniętego przebywać mogą skazani odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodociani. We wrześniu 2013 r. wyodrębniono również oddział zakładu typu półotwartego o pojemności 43 miejsc dla skazanych pierwszy raz karanych i młodocianych.  Aktualna pojemność Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie wynosi 212 miejsc Położony jest na terenie województwa dolnośląskiego. Więzienie w Dzierżoniowie zbudowano w początkach XX wieku. Projekt więzienia celkowego z budynkiem penitencjarnym opartym na planie krzyża dla ówczesnego Reichenbach powstał w 1900 roku w Berlinie. Po drugiej wojnie światowej władze polskie przejmując zarząd nad ziemiami zachodnimi zachowały dotychczasowe przeznaczenie obiektu. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie funkcjonuje od lat czterdziestych ubiegłego wieku, dokładna data nie jest znana. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W 1977 roku oddano do użytku wybudowany w pobliskiej Piławie Dolnej oddział zewnętrzny. Skazani z oddziału zewnętrznego pracowali w przywięziennym gospodarstwie rolnym.W trakcie pobytu w dzierżoniowskim areszcie osadzeni mogą korzystać z księgozbioru bibliotecznego, sali edukacyjnej, świetlicy i z placu sportowo-rekreacyjnego.

http://www.sw.gov.pl