Katalog on-line

Powiększ obraz

 

primo

WYSZUKIWARKA PRIMO

Zapraszamy do korzystania z Katalogu Centralnego Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego:

                                                        katalog on-line

 

 

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: „Realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego”

bezNazwy2 bezNazwy3