Świat oczami dziecka

Wernisaż – 10 lutego, godz. 11.00

Wystawa plastyczna została  stworzona przez podopiecznych oraz ich rodziców z Fundacji Pokolorujmy Szarość, mieszczącej się  w Dobrocinie. Autorzy prac to dzieci i młodzież w wieku szkolnym i gimnazjalnym oraz ich rodzice.

Fundacja, która powstała na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, oferuje kompleksową rehabilitację, terapię pedagogiczną i logopedyczną, a także wsparcie psychologiczne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, osobami starszymi dotkniętymi chorobą. Fundacja jest organem prowadzącym ZNSS „Bajeczne Wzgórza”.

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich wrodzonych możliwości twórczych. Ta dodatkowa forma wypowiadania się otwiera wiele nowych możliwości. Prace powstawały na zajęciach edukacyjnych oraz plastycznych w ostatnich miesiącach.

Nasi podopieczni tworząc doznają różnych wrażeń a pozytywne przeżycia dopingują do działania i zachęcają ich do twórczych poszukiwań, pozostawiając efekt w postaci tych pięknych obrazów.

ZAJRZYJ