Krystyna Tercjak – Krystyna Kałużna

Krystyna Kałużna

Swój zachwyt przelewam  na płótno i wciąż podkreślam, że się uczę. Ciągle zastanawiam się i pytam samą siebie, jakich kolorów mi trzeba, aby piękno i zachwyt przenieść do obrazu. Swoja przygodę z malarstwem rozpoczęłam dość późno, ale wcześniej moje prace przydawały się w szkole, gdzie pracowałam jako bibliotekarka i katechetka. Wcześniej trafiłam do koła plastyków amatorów działających przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Jedna z prac poplenerowych z Rewy została opublikowana w książce „Rewianie” Augustyna Necla, co dla początkującej amatorki było sporym wyróżnieniem. Drugi obraz zostawiłam tam na pamiątkę. Cieszę się ,bo został ślad mojej pracy.

Krystyna Tercjak

 Od roku jestem przewodnikiem w Zamku Książ. Przed emeryturą – projektant budowlany. Pierwsze poważne próby rysowania i malowania podjęłam w szkole średniej, pod kierunkiem nauczyciela rysunku, jednocześnie opiekuna szkolnego koła plastycznego. Po latach powróciłam do tych prób, od 2008 r. jestem członkiem Koła Plastyków Amatorów w Dzierżoniowie. Wciąż uczę się, próbuję i szukam. Próbuję odpowiedzieć na pytania: „która technika jest moją ulubioną” i „co najbardziej chcę przedstawiać na moich obrazach – przyrodę, martwą naturę czy architekturę”.

wspólne