Utwór literacki wprowadza dziecko w świat. Pomaga mu zrozumieć siebie oraz zbudować szacunek do świata i własnej osoby. Świąteczne Impresje Biblioteczne stały się znakomitą okazją do zainicjowania spotkania z baśnią H.Ch. Andersena ,,Dziewczynka z zapałkami”. Ta smutna opowieść o biednej dziewczynce, która znikąd nie otrzymała pomocy, bardzo wzruszyła słuchaczy i pomogła im zrozumieć sens empatycznego pomagania we właściwym czasie.  Nastrojowe słuchanie tego znakomitego tekstu poprzedziła rozmowa na temat symboliki utworu. Paląca się świeca daje ciepło i oznacza życie człowieka, paląca się zapałka to namiastka ciepła, która szybko gaśnie, a człowiek, który zamarza z zimna ma zwidy i błogo zasypia na wieczność. Takie zrozumienie treści otworzyło dzieciom możliwość  właściwego odbioru tego emocjonalnego utworu. Dokładnie omówiliśmy plan wydarzeń, przydział ról i dobór muzyki , aby wiernie przedstawić teatr cieni w obrazach. Utwór został podzielony na sześć części, które przedstawiono w formie opowieści muzycznej. Przy słowach :  ,,- Babuniu, o zabierz mnie ze sobą!” Lena symbolicznie zgasiła świeczkę i …nastała cisza.

Podczas rozmowy zamykającej nasze spotkanie uczestnicy zadeklarowali pomoc osobom, które potrzebują wsparcia szczególnie podczas świąt, wiedząc już, że:

,, (…)dobre rzeczy nigdy nie przychodzą łatwo.” /Cynthia Eden /

Dziękuję dzieciom i nauczycielce Elżbiecie Juziuk-Janickiej za wspaniałe przeżycia podczas spotkania w bibliotece 14 grudnia 2017 r.

mk