Biblioteka w Piławie Dolnej włączyła się do akcji społecznej Fundacji Herberta i Biblioteki Narodowej „Podaruj wiersz”.
W dniu 18.10.2019 r. biblioteka gościła uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej.
Sięgnięcie po wiersze Zbigniewa Herberta, aby wybrać jeden z nich, odręczne przepisanie i podarowanie
napisanego na specjalnej papeterii utworu komuś bliskiemu, wyjątkowemu, to tak niewiele. Poezja Z.Herberta jest nietuzinkowa, pełna
nadziei, przemyśleń. Może warto przez chwilę zadumać się nad słowami poety?
DOM
Dom nad porami roku
dom dzieci zwierząt i jabłek
kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecną gwiazdą

dom był lunetą dzieciństwa
dom był skórą wzruszenia
policzkiem siostry
gałęzią drzewa.

 Dziękuję dzieciom za zaangażowanie a wychowawcy klasy Ewie Sokołowskiej za współpracę.
Zapraszam do biblioteki pełnej ciekawych książek. Jak powiedział Napoleon Bonaparte – „Światem rządzi
wyobraźnia” a poezja jest do niej kluczem.

W. K.