8 marca w Bibliotece Publicznej w Piławie Dolnej odbyło się ciekawe spotkanie uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej. Rozmawialiśmy o tragicznych losach Polski po II wojnie światowej, która znalazła się wówczas pod wpływami Związku Radzieckiego. Część terytorium Polski włączono do Związku Sowieckiego, rozpoczęły się prześladowania tych, którzy myśleli inaczej.
Rozmawialiśmy o bohaterach, żołnierzach niezłomnych, straconych, chowanych w bezimiennych grobach, do dzisiaj niezidentyfikowanych. Wiele szczegółów zdołano już odkryć – wiemy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Auguście Fieldorfie, ps .”Nil”, Łukaszu Cieplińskim, Danucie Siedzikównie ps. „Inka” i wielu innych. Ważne jest przywrócenie pamięci tysiącom Polaków, tym którzy oddali życie dla Polski, niepodległej Polski.
Żołnierze Wyklęci wracają na strony historii, do naszej współczesności. 3lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę  zatwierdzającą dzień 1 marca  jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dziękuję młodzieży za ciekawe przygotowanie prezentacji oraz pani Renacie Kajkowskiej za współpracę przy realizacji spotkania.

W.Kun