Narodowe Czytanie

W bibliotece w Mościsku i w Ostroszowicach świętowaliśmy wspólnie z czytelnikami Narodowe Czytanie. Zaczęliśmy już od piątku. Wygodna sala w Mościsku gościła starsze klasy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z opiekunami. Przygotowane przez Joannę Dąbrowską, nauczycielkę j. polskiego,  fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego były doskonałymi przykładami kunsztu polskiego prozaika, publicysty i dramaturga. Powieść, w której granica między dobrem a złem jest nakreślona wyraźnie, a wybór uznany za dobry wymaga bezwzględnego zaangażowania, przemawia do kolejnego pokolenia wchodzącego w życie. Młodzi ludzie nie mieli problemów z głośnym czytaniem ani rozstrzygnięciem znaczenia kilku trudniejszych słów z tekstów. Kwestie sporne rozstrzygnęły słowniki, które towarzyszyły nam podczas spotkania.

,,Dzień składkowej zabawy nadszedł wreszcie. Cała okolica dworska popadła w stan drgawek. Fryzjerzy z Częstochowy, a nawet z miasteczek okolicznych ondulowali, fryzowali i czesali panie – jeżdżąc cugami pospiesznymi od dworu do dworu. Jeszcze  przyprasowywano, zmieniano, wykańczano na ostatnią chwilę.”

                                                                                                 Stefan Żeromski ,,Przedwiośnie”   (fragment)

Narodowe Czytanie w bibliotece w Ostroszowicach rozpoczęliśmy 8 września od krótkiej historii tegorocznej edycji.  Od stycznia odbyło się w bibliotece kilka spotkań z młodzieżą podczas, których czytaliśmy utwory z Antologii Niepodległości. Narodowe Czytanie, które odbyło się 8 września to kolejny ważny etap poznawania historycznych dla Polski wydarzeń. Dużym zaskoczeniem dla widzów było pojawienie się Stefana Żeromskiego opowiadającego o swoim życiu i twórczości.
W tę rolę znakomicie wcielił się druh Sławek Oleksak. Samo czytanie ,,Przedwiośnia” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, przedstawicieli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz radnych Młodzieżowej Rady Gminy oczarowało słuchaczy. Wśród szanownych zebranych na naszym czytaniu gościliśmy wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego, który z nostalgią
wspominał czasy licealne, a także opowiadał o swoich fascynacjach ,,Przedwiośniem”. Miło spędzony czas w bibliotece pozostawił niezapomniane wspomnienia.
Piękny cytat z ,,Przedwiośnia” mówiący o tym, że każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie, potwierdza nasze przeżycia podczas słuchania tej wspaniałej lektury, która przeniosła nas w inny interesujący świat.
W naszym Narodowym Czytaniu w Ostroszowicach wystąpili:
Dominika Oleksak, Magdalena Połcik, Natalia Świerczyńska, Patryk Chowański, Mikołaj Łazarczyk oraz Sławomir Oleksak.

 

Wędrujący Teatrzyk Podwórkowy Dla Dzieci

Witam cię, mój prześliczny Czerwony Kapturku,
                              Nie bój się moich ząbków i moich pazurków…

Wędrujący Teatrzyk Podwórkowy przy bibliotece w Ostroszowicach we wtorek 2 września przywitał dzieci na placu zabaw w Ostroszowicach pacynkowym wydaniem ,,Czerwonego Kapturka” według Jana Brzechwy.  Dyskusyjne Kluby Książki pomagają dzieciom przeżywać losy bohaterów książek, filmów i przedstawień w różnych odsłonach.
Nasz teatrzyk wystawiony wśród słonecznej i zielonej przestrzeni bardzo się dzieciom spodobał. Wielkie emocje związane z przeżywaniem utworu oraz niesamowita sceneria przyrody otworzyły wyobraźnię dziecięcą i zachęciły do twórczości plastycznej. To był wspaniały odpoczynek i relaks wśród zieleni.

Wędrujący Teatrzyk Podwórkowy powstał z inicjatywy uczestników Dyskusyjnego Klubu Książki w Ostroszowicach.

Z wizytą w przedszkolu!

Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa,
istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi.
/ S.Szuman/

Nasz Wędrujący Teatrzyk Podwórkowy 6 września zawitał do Gminnego Przedszkola w Ostroszowicach.           Dzieci to wytrawni widzowie. Przedstawienie nagrodzili wielkimi brawami. Było magicznie i ekscytująco. Interaktywny teatrzyk to wspaniała zabawa dla dzieci
i dorosłych.

Biblioteka to więcej niż myślisz!

Moderator DKK
Maria Kirkiewicz

 

Powiatowe Zawody Latawcowe

  

 

                              REGULAMIN

I ORGANIZATOR

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta,

ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, tel. 74 830 31 42, bibliotekamoscisko@wp.pl

II CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

Dnia 22.09.2018 r. godz. 14.00-17.00

Boisko wiejskie w Mościsku (za budynkiem Biblioteki)

III CELE

– popularyzacja idei współzawodnictwa i zasad  fair play,

– upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie umiejętności  konstruktorskich i sprawności manualnej

dzieci i młodzieży,

– pobudzanie wyobraźni twórczej,

– innowacyjne uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości.

IV DEFINICJA I KLASYFIKACJA LATAWCÓW

  1. Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
  2. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
  3. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.

V WARUNKI UCZESTNICTWA

– własnoręczne wykonanie latawca dowolnej konstrukcji  w klasie latawców  płaskich lub/i skrzynkowych. Każdy zawodnik może zgłosić jeden model
w kategorii latawców płaskich i jeden model w kategorii latawców skrzynkowych (latawce skrzynkowe tylko w 2 i 3 kategorii wiekowej),

– zgłoszenie się poprzez wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i dostarczenie do dn. 20.09.2018r. na adres organizatora,

– stawienie się na miejscu startu w dniu imprezy i zarejestrowanie się na liście uczestników,

– podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym i poleceniom komisji sędziowskiej.

 VI KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

Zawodnicy podzieleni będą na następujące kategorie wiekowe:

Kat. 1. – szkoły podstawowe klasy I-V

Kat. 2. – szkoły podstawowe klasy VI-VIII oraz gimnazjum

Kat. 3. – dorośli (w tym szkoły ponadgimnazjalne)

 

UWAGA

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego.

 

VII KRYTERIA OCENY

Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
A. Ocena statyczna:

– staranność i estetyka wykonania konstrukcji latawca do 10 pkt.,

– zdobnictwo latawca do 10 pkt.

Maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną – 20 pkt.

  1. Ocena za lot – po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za jakość lotu:

– lot stateczny – 20 pkt. ,
– lot niestateczny – 10 pkt. ,
– gdy latawiec nie leci – 0 pkt.

W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika. Maksymalna ilość punktów za ocenę lotu – 20 pkt.

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  1. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech miejsc   w każdej kategorii wiekowej;
  2. Komisja sędziowska może dodatkowo przyznać wyróżnienia.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zapewnia sobie prawo publikowania w mediach danych osobowych uczestników zawodów,

– Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje tylko Komisji Sędziowskiej, powołanej przez organizatora,

– Impreza ma charakter konkursowo-piknikowy.

 PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W ZAWODACH DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zumba w Mościsku

Zapraszamy na nowy sezon z ZUMBĄ w Mościsku!

Pierwsze spotkanie już 12 września o godz. 17.45.

 Zajęcia poprowadzi Magdalena Truszczyńska. Zapraszamy na pozytywną dawkę energii!!!

 

29 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Już po raz czwarty dzierżoniowski rynek stał się miejscem, gdzie można było zachwycić się bogactwem bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie. W przeglądzie zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny wzięły udział grupy z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Później ulicami miasta przeszedł radosny, kolorowy i rozśpiewany korowód.
Festiwal był również okazją do świętowania sukcesu Zespołu Górali Czadeckich Pojana. Sejmik Województwa Dolnośląskiego w uznaniu zasług przyznał grupie Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Odznakę z rąk Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła oraz Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Pawła Czyszczonia odebrała kierownik zespołu Bożena Żygadło.
Organizacja tak dużej, międzynarodowej imprezy, pokazującej jak ważne miejsce w procesie porozumienia i poznania zajmuje kultura, stymuluje proces tworzenia się świadomości bukowińskiej wspólnoty, także wśród młodych ludzi. Rośnie nowe pokolenie Bukowińczyków a dzięki festiwalowi kolejne osoby dowiadują się o bukowińskim folklorze.

Na realizację festiwalu „Bukowińskie Spotkania” Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”.

Relacja Telewizji Sudeckiej

Doba.pl