Kokarda narodowa – rozetka w barwach biało-czerwonych będąca patriotycznym, narodowym symbolem Polaków.

Podczas cyklicznego spotkania w ostroszowickiej bibliotece w dniu 18 października Grupa Twórcza wspólnie z uczniami klasy trzeciej podjęła się wykonania kokardy narodowej. Wszystko było ważne: nasze wielopokoleniowe spotkanie, zawarcie kontraktu dotyczącego sprawnego działania oraz precyzyjna praca według wzoru. Na końcu wystawa prac. Wykonanie kokardy nie było łatwe. Dzieci z pietyzmem podeszły do działania. Dorośli z oddaniem pomagali w realizacji tak ważnej pracy estetycznej.
Czy takie spotkania mogą być fascynujące? Tak.
Wspólne działania to budowanie więzi podczas dobrze spędzanego czasu w bibliotece, wspólne planowanie, okazywanie szacunku i wzajemne zrozumienie, wyjście poza stereotypy oraz wzajemna wymiana doświadczeń. To wszystko sprawia, że z uśmiechem na twarzy wszyscy podwajamy swoje możliwości.

mk