W listopadzie w bibliotece w Owieśnie trwał cykl warsztatów artystycznych i rękodzielniczych  skierowanych zarówno do starszych jak i młodszych czytelników a nawiązujących do kultywowania patriotyzmu.
Pierwsze z nich nosiły nazwę „Biało–czerwone róże, wianki, kokardy…  dla ojczyzny”. Były to warsztaty skierowany do wszystkich czytelników. Uczestnicy nauczyli się robić m.in. kwiaty, wianki, kotyliony, korale i bransoletki,  które oczywiście były w naszych barwach narodowych, symbolizując w ten sposób patriotyzm  i miłość do ojczyzny.
Kolejne warsztaty „Kto ty jesteś? Polak mały” były skierowane do młodszych  czytelników. Na patriotycznych zajęcia z tkactwa każdy z uczestników otrzymał krosno, na którym utkał tkaninę w barwach biało – czerwonych. Powstały z nich piękne serwetki. Dzięki tym warsztatom mogliśmy powrócić  do tradycji dawnych  zawodów i sprzętów. Warto było przenieść się w czasie o jakieś 100 lat i zobaczyć, jak kiedyś powstawały przedmioty codziennego użytku. Taka „wędrówka” wraz z dziećmi była dla nich okazją do poszerzenia wiedzy o świecie i nabycia cennych, praktycznych umiejętności. Warsztaty przyczyniły się do kształtowania postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych a także uświadomiła  dzieciom wagę pracy ludzkiej. Poprawiła się również motoryka palców i rozbudziła ich kreatywność. Podczas zajęć rozmawialiśmy o symbolach narodowych i ich znaczeniu dla nas – Polaków.

Przeprowadzenie tych wszystkich zadań przyczyniło się w znacznym stopniu do pielęgnowania polskości, a także wpłynęło na rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej wszystkich uczestników przedsięwzięcia.
Zostało ono zrealizowane wspólnie ze stowarzyszeniem „Razem dla wsi”, które otrzymało dofinansowanie z Gminy Dzierżoniów w ramach projektu pn. „Świętujemy – Niepodległą Twórczo”.

Biblioteka dziękuje również Paniom Kamili Kazek i Agnieszce Duran za pomoc w przeprowadzeniu części warsztatów.

J.P.