Godzinami o książkach, a przy okazji celebrowanie urodzin

Każda okazja do dyskusji o książkach jest odpowiednia. Biblioteka to najwłaściwsze miejsce do dyskutowania. Ale są też wspaniałe chwile nadające takim dyskusjom szczególny charakter! 29 stycznia w ostroszowickiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki na którym rozmawialiśmy o przeczytanych lekturach a przy okazji uczciliśmy rocznicę urodzin naszej czytelniczki Pani Teresy!

Dla wspaniałej Jubilatki dedykujemy takie słowa:

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.

Maria Kirkiewicz