9 października Bibliotekę w Piławie Dolnej odwiedzili uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im.Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej. Dzieci rozmawiały o swoich ulubionych książeczkach.
Usłyszały o drodze książki od autora do czytelnika i biblioteki. Dowiedziały się także jak zostać czytelnikiem
i jakie zasady obowiązują w bibliotece. Dzieci otrzymały swoje pierwsze karty czytelnika, aby móc korzystać
ze zbiorów biblioteki.

Dziękuję za mile spędzony czas wśród książek i zapraszam do częstych odwiedzin.
W.Kun