6 marca w Bibliotece w Piławie Dolnej, za sprawą uczniów klasy II Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego, zagościły kolory wiosny. Dzieci z zapałem zabrały się do pracy, aby wyczarować kolorowe papierowe drzewka, które utworzyły sad. Rozmawialiśmy o tym, iż szybkimi krokami zbliża się wiosna, którą tak lubimy.
Niedługo przylecą bociany, jaskółki, świat się zazieleni.
„Pory roku”

Za co lubimy wiosnę?
      za przylaszczkę, pierwiosnek,
      za sasankę w futerku,
      za żaby kumkające,
      za kukanie kukułki,
      za kaczeńce na łące.

                                       H. Zdzitowiecka

Dziękuję za współpracę przy realizacji spotkania paniom Renacie Kajkowskiej i Marlenie Rychlik.
Dzieciom dziękuję za mile spędzony czas.

W. Kun