artystyczny piątek 1

Zapraszamy wszystkie dzieci na darmowe zajęcia plastyczne.

Prowadzenie: Justyna Bartkowiak-Kujawa