Regulamin korzystania z tabletów

 

  REGULAMIN KORZYSTANIA                             Z TABLETÓW W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW                         Z/S W MOŚCISKU

 1. Biblioteka udostępnia użytkownikom 6 tabletów marki Apple wraz z akcesoriami. Tablety łączą się z Internetem za pomocą sieci Wi-Fi placówki bibliotecznej.
 2. Osoba, która zamierza korzystać z tabletu jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przedłożenia pracownikowi biblioteki dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie użytkowników. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.
 3. Użytkownik może korzystać ze sprzętu na miejscu, w godzinach pracy biblioteki i w nieograniczonym wymiarze czasu; jeśli liczba chętnych jest większa niż liczba dostępnych  tabletów, pracownik biblioteki może ograniczyć czas użytkowania do 1 godziny.
 4. Użytkownikowi zabrania się  zamieszczania w Internecie:
 • treści pornograficznych, promujących przemoc, okrucieństwo, nietolerancję,
 • wizerunku osób bez ich zgody,
 • danych osobowych innych osób,
 • reklamy używek oraz hazardu,
 • treści chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (piosenek, zdjęć, filmów, tekstów, teledysków, które nie są dostępne legalnie),

ponadto zabronione jest:

 • wysyłanie spamu, wirusów komputerowych oraz niebezpiecznego oprogramowania,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
 • kasowanie zainstalowanych programów,
 • używanie fałszywego adresu IP,
 • samodzielnego  instalowania aplikacji bez wiedzy i zgody pracownika biblioteki.
 1. Za naruszenie powyższych zasad, a szczególnie za nieprzestrzeganie praw autorskich użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik otrzymuje sprzęt sprawny techniczne i dlatego zobowiązany jest:
 • nie narażać go na wstrząsy, upadki i inne czynności, które mogą spowodować uszkodzenia,
 • nie korzystać z tabletu mając mokre dłonie,
 • podczas podłączania sprzętu do komputera lub laptopa poprzez kabel USB należy ściśle

przestrzegać instrukcji obsługi, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprzętu lub  utraty danych,

 • poinformować  pracownika  biblioteki o dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu  oraz oprogramowania.
 1. Po  zakończeniu pracy użytkownik usuwa z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje lub inne treści, które zostały  na nim umieszczone; zaś z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania, ponadto zobowiązany jest do wylogowania się ze wszystkich internetowych aplikacji, z których korzystał.
 2. Użytkownik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną oraz finansową za niewłaściwe oraz sprzeczne z regulaminem korzystanie ze sprzętu.

logo