Biało-czerwona majówka

Tuszyn
Ostroszowice
Mościsko
Owiesno
Piława Dolna