Aktualności

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta

Zaprasza do udziału w konkursie

MAMY CZAS

Zbliża się Dzień Matki.

Spędź z Mamą niepowtarzalny czas.

REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów  im. Władysława Reymonta w Mościsku.

Fundatorami nagród, którymi są bilety wstępu dla dwóch osób (dla laureata konkursu i jego mamy) na relaksujące warsztaty masażu dźwiękiem oraz dodatkowe vouchery na:

wspólne wyjście na pizzę, kawę i ciastko, wyprawę do Zamku Książ, Zamku Grodno i spacer po atrakcjach Ząbkowic Śląskich, wspólne zakupy w Empiku  i sklepie „Magda” oraz do salonu urody „Akademia Piękna”

są następujące osoby i firmy:

Jolanta i Krzysztof Mika;

Anko Auto Serwis Krzysztof Kożuch ;

DOMAR2;

MCZ spółka z o.o. ;

M.E.J.A. Buganiuk;

Aneta Ziemkiewicz;

Bogdan Rostowski firma „ROSBUD”;

Sandra Górczyńska i Jakub Mika;

Klaudia Łukasiewicz-Kordiak  Akademia Piękna;

Marzanna Brzoska – Sklep Firany „MAGDA”;

Zamek Grodno

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów i będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:

Kat 1 – szkoły podstawowe klasy, I – IV;

Kat 2 – szkoły podstawowe, klasy V – VIII;

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora   w terminie do 17 maja 2024 r. stworzonego przez siebie własnoręcznie komiksu z mamą w roli głównej.

a) praca powinna składać się z minimum 10 kadrów/ scenek historii wykonanych bez użycia komputerowych kreatorów komiksów i aplikacji;

b) jeżeli komiks będzie miał dymki tekstowe, zalecamy umieszczać napisy pismem drukowanym;

c) dopuszcza się prace przestrzenne.

Uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę własnego autorstwa, której zdjęcie lub skan należy przesłać na adres: biblioteka.moscisko@wp.pl lub złożyć  w oryginalnej formie w dowolnej filii bibliotecznej:

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. W. Reymonta, Mościsko, ul. Kolejowa 12b.

Filia nr 1 – Biblioteka Publiczna w Ostroszowicach, ul. Bielawska 63.

Filia nr 2 – Biblioteka Publiczna w Uciechowie, ul. Piastowska 1.

Filia nr 3 – Biblioteka Publiczno-Szkolna  w Tuszynie, Tuszyn 47.

Filia nr 4 – Biblioteka Publiczna w Piławie Dolnej, ul. Główna 50.

Filia nr 5 – Biblioteka Publiczna w Owieśnie, Owiesno 88.

Filia nr 6 – Biblioteka Publiczna w Roztoczniku, Roztocznik 41a.

Praca może być dostarczona zarówno drogą elektroniczną jak  i w formie papierowej.

4. Nadesłane prace powinny być opatrzone dopiskiem: Konkurs – „MAMY CZAS” oraz zawierać imię, nazwisko, adres, kategorię,  nr telefonu kontaktowego lub e – mail uczestnika konkursu.

5. Prace oceni powołane przez Organizatora Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

a) oryginalność pomysłu,

b) walory literackie i plastyczne,

c) estetykę pracy.

6. Przyznane przez Jury nagrody będą biletami wstępu dla dwóch osób (dla dziecka i jego mamy) na relaksujące warsztaty masażu dźwiękiem poprowadzone prze Agnieszkę Wróbel oraz voucherami na wspólnie spędzony czas.

7. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej

http://bibliotekamoscisko.pl oraz fb.

8. Laureaci Konkursu zostaną mailowo lub telefonicznie powiadomieni o sposobie i terminie odbioru nagrody.

9. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę jednocześnie oświadcza, że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.

10. Przystępując do Konkursu uczestnik przenosi autorskie prawa do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu. (Zał. 1)

11.Przesyłając pracę na konkurs uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.

12.Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 74 830 31 42, lub zadając pytania drogą mailową – biblioteka.moscisko@wp.pl. 

Koordynator – Danuta Wiśniewska

Zał. 1

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację pracy na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO”.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, ul. Kolejowa 12b, 58-116 Mościsko, reprezentowana przez Dyrektora – Justynę Kaczorowską Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pisząc na ww. adres Biblioteki lub na adres e-mail: biblioteka.moscisko@wp.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem i realizacją  konkursu na recenzję książki na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO).
  3. Biblioteka  nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani Dane osobowe, będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku wygranej do czasu usunięcia wyników ze strony internetowej biblioteki (5 lat od zakończenia konkursu).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z realizacją konkursu.
  9. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zdjęcie to wyrażanie wrażeń. Jeżeli piękno nie będzie istnieć w nas samych, to jak w ogóle będziemy mogli je zauważyć? – pytał Ernest Hass, fotoreporter i fotograf.

To piękno w wielu odsłonach mogliśmy podziwiać na fotografiach Andreasa Vogla zgromadzonych w galerii biblioteki w Mościsku. 11 maja na wernisażu pojawili się nie tylko miłośnicy aparatów fotograficznych. Goście mogli również wysłuchać przygotowanych utworów muzycznych na skrzypce, flet i gitarę. Autor zdjęć opowiedział o swojej drodze twórczej, zainteresowaniach i planach oraz chętnie odpowiadał na pytania. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z pysznego poczęstunku, który dzięki rodzinie i przyjaciołom wyglądał niezwykle okazale.

Wystawę fotografii można będzie oglądać w galerii do końca czerwca w godzinach pracy biblioteki.

Mościsko

Już w maju otwieramy się dla Państwa również w soboty. O otwarciu Biblioteki w Owieśnie w soboty w poszczególnych miesiącach będziemy informować na bieżąco.

Na początek maj: 11, 22, 29 maja 2024r. w godzinach od 9. 00 do 13.00

Przypominamy również, że biblioteka otwarta jest w następujących godzinach poszczególnych dni tygodnia:

Poniedziałek 12:00 -17:30

Wtorek 12:00 -17:30

Środa 12:00 -17:30

Czwartek praca wewnątrz/zamknięte

Piątek 12:00 -17:30

Zapraszamy!

Świętowanie XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, rozpoczęliśmy od porannej wizyty roześmianej grupy Tygrysków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Piławie Dolnej. Przedszkolaki świetnie poradziły sobie z odpowiedziami na pytania dotyczące działalności biblioteki i pracy bibliotekarza, a podczas części plastycznej spotkania stworzyły niepowtarzalne wizerunki mola książkowego – wesołego, zaczytanego stworka zamieszkującego piławską bibliotekę.

Piława Dolna

Biblioteka w Roztoczniku zaprasza na warsztaty plastyczne.

Roztocznik

Biało-czerwone zajęcia w bibliotece w Mościsku mogliśmy przeprowadzić w odnowionym własnymi siłami  pomieszczeniu! Zagadki, rebusy i trudne pytanie dotyczące kierunku, w którym spogląda orzeł z godła – czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Mościsku ze wszystkim poradzili sobie doskonale. Wersja ich flagi jest nie do podrobienia. Wtorkowe spotkanie 30 kwietnia było też okazją do wizyty w galerii, gdzie żegnamy się już niestety z pracami Pani Bożeny Wyrostkiewicz-Stark.

W Światowym Dniu Książki i Róży spotkaliśmy się w ostroszowickiej  bibliotece z klasą pierwszą na Rodzinnym Czytaniu książki Justyny Bednarek ,,Wnuczka Antykwariusza”.

Niezwykły czwarty rozdział okazał się odkrywczy i bardzo pouczający.

Wciągająca narracja i wielkie dylematy bohaterów skłoniły dzieci do wymyślania rozmaitych porad i pouczeń w celu pomyślnego załatwienia problemów zatroskanych bohaterów.

Bo niby skąd mamy wiedzieć jak należy zachować się w sytuacji, gdy zaginął drogocenny pierścionek z szafirem otoczony wianuszkiem diamentów i jest się niesłusznie oskarżonym o jego kradzież?

Do kogo się zwrócić o pomoc?

Czy jasnowidz może pomóc odnaleźć utraconą rzecz? A jak zareagować na przekład na zły humor sąsiada?

Dosłownie burza mózgów małych geniuszy pomogła odpowiedzieć na wszystkie problemy wynikające z opowiadania!

A czy wiecie dlaczego w tekście znalazły się papierowe łódki? I dlaczego zainspirowani tajemniczymi przedmiotami z przeszłości zaczęliśmy z fantazją układać historie małego zielonego świecznika, starego dzwonka z Paryża, czy czarnego kapelusza Michaela Jacksona…

Zapytajcie uczniów z pierwszej klasy! Chętnie odpowiedzą na te oraz inne pytania.

Piękna piosenka w wykonaniu uczniów, błyskawicznie wykonane łódki techniką origami oraz stworzone historie rozmaitych przedmiotów zostaną w naszej twórczej pamięci na długo!

Wspaniała pierwsza klasa pokazała, że odkrywanie książek jest super!

M.K.

Również w bibliotece W Piławie Dolnej doskonale wiedzą, jak ważną rolę odgrywa książka w życiu każdego z nas. Z tej okazji przygotowano garść książkowych ciekawostek a w bibliotece, oprócz ciekawej literatury, czekały zajęcia tworzenia książkowych zakładek oraz trwająca przez kilka dni gra „z książką w tle”, stworzona przez polonistkę ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej – panią Iwonę Chorążyczewską. Pamiętajcie, wszystkie odpowiedzi znajdziecie w bibliotece!

D. G.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to także doskonała okazja do literackiej zabawy. Gdybym była/był/było książką… Dokończ to zdanie i umieść pod postem na fb biblioteki w Mościsku lub wklej bezpośrednio na przygotowanym w czytelni plakacie, który będzie na Was czekał do końca tygodnia.Wśród uczestników wylosujemy w poniedziałek 29 kwietnia biblioteczną torbę pełną niespodzianek!

Mościsko

D.W.

Czekoladę lubią niemal wszyscy. Jest pyszna i doceniana od setek lat. Znamy wersję deserową, gorzką, mleczną, białą, a nawet różową. Z okazji Dnia Czekolady uciechowskie przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie dowiedziały się gdzie rośnie drzewo kakaowca oraz jak wyglądają jego owoce. Mogły również przyrządzić czekoladę samodzielnie oraz zabawić się w rozpoznawanie smaków. Mleczna okazała się najlepsza!

W.W.B.

Nasze biblioteki wzięły udział w konkursie „Chłopki do bibliotek”, zorganizowanym przez Wydawnictwo Marginesy.

Dzięki temu do bibliotek w Mościsku, Ostroszowicach, Piławie Dolnej dotarły egzemplarze tej rozchwytywanej przez czytelników książki autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak.

Dziękujemy wydawnictwu za możliwość udostępnienia książki kolejnym chętnym czytelnikom.

Oto co piszą czytelnicy książki „Chłopki”, która zdobyła nagrodę Książka Roku portalu Lubimy Czytać. To historie o ciężkim losie kobiet, naszych prababek i babek dzięki którym dziś jesteśmy wolne, dzielne, zaradne, wykształcone i świadome:

Lubimy czytać

Wiosna spłatała nam psikusa i gdzieś się schowała ale my postanowiliśmy przygotować się na jej kolejne cieplejsze dni. W bibliotece w Piławie Dolnej zorganizowaliśmy 9 kwietnia zajęcia, na których porozmawialiśmy o byciu eko, o tym jak ważne są łąki kwietne dla przyrody, stworzyliśmy własne niepowtarzalne doniczki oraz sami zasadziliśmy nasionka, które już niedługo mamy nadzieję zachwycą was pięknymi kwiatami.

PS. Pamiętajcie o podlewaniu posadzonych nasionek nasi mali ogrodnicy!

D.G.

Do góry